HYUNDAI PHẠM HÙNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG

Yêu thương gửi đến những khách hàng đã từng mua xe của Đại lý Hyundai Phạm Hùng nhân ngày Gia đình Việt Nam. Đại lý sẽ bốc thăm ngẫu nhiên 50 khách hàng theo số khung xe và gửi đến quý Khách hàng món quà nhỏ thay lời tri ân của đại lý.
Với mỗi khách hàng mua xe của Đại lý từ ngày 01.03.2021 đến ngày 31.05.2021 sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên theo số khung xe vào ngày 22.06.2021. Ngày 23.06.2021 Đại lý sẽ gửi quà tới Khách hàng qua đường bưu điện.